ردیف موقعیت شغلی زمینه‌ی کاری توضیحات
1 کارشناس حفاری مهندسی کشف و حفر چاه نیازمند مدرک مهندسی نفت